Informator broj 18/05 od 03.09.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
  • Predlog zakona o uplati doprinosa za povezivanje staža osiguranja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Odredbe Opšteg i posebnih kolektivnih ugovora (zaključenih pre 21. decembra 2001. godine) prestaju da važe 24. septembra 2005. godine

Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike

  • Primer popunjenog Obrasca PPD-SU

Privremeni izvoz i uvoz robe

Obračun troškova i učinaka

Računovodstveno obuhvatanje investicionih nekretnina po MRS 40

Kolektivni ugovor kod poslodavca

  • Model kolektivnog ugovora

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Predlog zakona o uplati doprinosa za povezivanje staža osiguranja

Službena mišljenja