Informator broj 19/01 od 21.09.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike i solidarne pomoći zaposlenima predviđene pojedinačnim kolektivnim ugovorom
  • Objašnjenje Ministarstva zdravlja o načinu utvrđivanja osnovice za naknadu zarada za vreme bolovanja zaposlenih u državnim organima i javnim službama
  • Obustave iz zarade po osnovu presuda o izdržavanju – alimentacije
  • Obaveza isplate neisplaćenih i manje isplaćenih zarada i uplata doprinosa i poreza po propisima koji su važili do 1. juna 2001. godine
  • Oporezivanje prometa upotrebljavanih motornih vozila

Aktuelni statistički i drugi podaci

Visina dodataka, naknada i ostalih primanja
 
Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike i solidarne pomoći zaposlenima predviđene pojedinačnim kolektivnim ugovorom
 
Objašnjenje Ministarstva zdravlja o načinu utvrđivanja osnovice za naknadu zarada za vreme bolovanja zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 
Obustave iz zarade po osnovu presuda o izdržavanju – alimentacije
 
Obaveza isplate neisplaćenih i manje isplaćenih zarada i uplata doprinosa i poreza po propisima koji su važili do 1. juna 2001. godine
  • Obaveza poslodavca da isplati neisplaćenu zaradu ili razliku zarade po propisima koji su važili do 1.06.2001. godine
  • Obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza pri isplati neisplaćene zarade, odnosno razlike zarade
Oporezivanje prometa upotrebljavanih motornih vozila
 
Predlog novog Zakona o radu
  • Prilog: Uporedni pregled važećih zakonskih rešenja i rešenja prema predlogu zakona po pojedinim radno – pravnim institutima
Službena mišljenja