Informator broj 19/2015 od 13.08.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Usvojen je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETRNAESTOM
I ŠESNAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2015. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Pojam naručioca, značenje izraza, vrste nabavki i druge osnovne odredbe
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Novine u vezi sa postupkom javne nabavke
 • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća – udesa
 • Izveštaj o javnim nabavkama, službenik za javne nabavke, poslovi Uprave za javne nabavke
 • Odluka Republičke komisije o žalbi protiv zaključka naručioca
 • Izmene i dopune u prilozima
 • Prelazne i završne odredbe Izmena zakona

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA
IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

 • Prečišćen tekst Zakona… (“Sl. glasnik RS”, br. 119/12 i 68/15)

USVOJEN JE ZAKON O NAČINU ODREÐIVANJA MAKSIMALNOG
BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

USVOJEN JE ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA,
PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST
/primena od 1. oktobra 2015. godine/

PROPISAN JE POSTUPAK KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA
KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI PREDMETA ZALOŽNOG PRAVA

ORGANIZOVANJE I VOÐENJE ŠTRAJKA, PRAVA I ODGOVORNOSTI UČESNIKA ŠTRAJKA I POSLODAVCA

 • Pojam štrajka
 • Organizator štrajka
 • Učesnici štrajka
 • Vrste štrajka
 • Pravila organizovanja štrajka
 • Pravila vođenja štrajka
 • Obaveze poslodavca
 • Prava učesnika štrajka
 • Zaštita učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca i odgovornog lica
 • Nadzor nad zakonitošću
 • Pravo na organizovanje i učešće u štrajku imaju i zaposleni u državnom organu i pripadnici policije, prema Odluci Ustavnog suda
 • Zabrana organizovanja štrajka
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada