Informator broj 20/02 od 04.10.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa
 • Odluka o načinu na koji Narodna banka Jugoslavije prima računovodstvene izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za septembar 2002. godine
 • Indeksi troškova života za septembar 2002. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2002. godini
 • Zatezna kamata za septembar 2002. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za septembar 2002. godine
 • Ostali podaci (otkupna cena stana; pregled izvršenih usklađivanja roditeljskog i materinskog dodatka, pomoći za opremu novorođenčeta i cenzusa za dečiji dodatak)
 • Uplatni računi – podsetnik

  Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS

 • Nova Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena LEKOVA za humanu upotrebu
 • Izmena Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova
 • Izmena Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova

Predlozi izmena i dopuna poreskih zakona

 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Predlozi novih zakona

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o igrama na sreću

Odluke guvernera Narodne banke Jugoslavije za sprovođenje Zakona o platnom prometu

 • Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa
 • Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti i solventnosti pravnih lica
 • Odluka o načinu i uslovima vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i davanju podataka i mišljenja o bonitetu
 • Odluka o načinu prinudne naplate sa računa klijenta
 • Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za obavljanje platnog prometa kod banke
 • Odluka o uslovima za obavljanje poslova agenta
 • Odluka o načinu na koji Narodna banka Jugoslavije prima računovodstvene izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja

Porez na prenos apsolutnih prava