Informator broj 23/05 od 25.11.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Obračun amortizacije po računovodstvenim i poreskim propisima za 2005. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Popis imovine i obaveza na kraju godine

Obračun amortizacije po računovodstvenim i poreskim propisima za 2005. godinu

Novi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje