Informator broj 23/2018 od 25.09.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Mogućnost da poslodavac zaposlenoj koja se nalazi na porodiljskom odsustvu isplati razliku do ugovorene zarade i prihode koji imaju karakter zarade (regres, bonus i sl.)
 • Otvaranje i vođenje deviznih računa rezidenata i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH, KAO I FIZIČKIH LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2018. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

KORIŠĆENJE PRAVA NA FISKALNE OLAKŠICE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE ZA POSLODAVCA – NOVOOSNOVANO PRAVNO LICE, KAO I NOVOOSNOVANOG PREDUZETNIKA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA, ODNOSNO PO OSNOVU LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA, KAO I PO OSNOVU ZARADE (NAJVIŠE ZA DEVET) NOVOZAPOSLENIH LICA

MOGUĆNOST DA POSLODAVAC ZAPOSLENOJ KOJA SE NALAZI NA PORODILJSKOM ODSUSTVU ISPLATI RAZLIKU DO UGOVORENE ZARADE I PRIHODE KOJI IMAJU KARAKTER ZARADE (REGRES, BONUS I SL.)

MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU ZA ISPLATE U PERIODU I-XII 2019. GODINE UTVRĐENA JE U IZNOSU OD 155,30 DINARA NETO

ODREDBE PROPISA I OBRASCI KOD KOJIH OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE PRESTAJE OBAVEZA UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA, SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

OSNIVAČKI AKT, STATUT I UGOVORI U VEZI SA DRUŠTVOM PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Pogledajte knjigu: Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, jul 2018)

 • Osnivački akt i statut privrednog društva
 • Ugovori u vezi sa društvom
 • Povraćaj troškova u vezi sa osnivanjem društva

SEDIŠTE DRUŠTVA, PRIJEM POŠTE I PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

UREĐIVANJE PITANJA POSLOVNOG IMENA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Zastupnici
 • Prokura
 • Odgovornost i ograničenja za zastupnike, punomoćnike po zaposlenju i prokuriste
 • Posebne dužnosti zastupnika i prokuriste prema društvu

ULOZI U DRUŠTVO PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA I PRAVO NA INFORMISANJE ČLANOVA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PROMENA PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA

OTVARANJE I VOĐENJE DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA

 • Otvaranje i način vođenja deviznih računa rezidenata
 • Otvaranje i način vođenja dinarskih i deviznih računa nerezidenata

BLIŽI USLOVI I NAČIN OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA

 • Otvaranje i gašenje računa kod Narodne banke Srbije
 • Otvaranje i gašenje tekućih računa kod banke
 • Vođenje računa

ROKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Rokovi za čuvanje dokumentacije
 • Rok za prevođenje dokumentacije
 • Rok u vezi sa sprečavanjem korupcije i sukoba interesa
 • Uslovi i način sprovođenja postupka javne nabavke i propisani rokovi
 • Rokovi u postupku javne nabavke
 • Rok za dostavljanje izveštaja o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Rokovi kod javnih nabavki radi otklanjanja posledica napogode i nesreće
 • Rokovi u vezi sa evidencijama i izveštajima o javnim nabavkama
 • Rokovi u vezi sa zaštitom prava u postupku javne nabavke
 • Zasterelost