Informator broj 24/2018 od 08.10.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima smo dostavili: Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst, oktobar 2018)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2018. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 • Preciziranje definicije osiguranika samostalnih delatnosti
 • Poseban prestanak svojstva osiguranika za lica koja se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Preciziranje uslova za snižavanje starosne granice do 50 godina za osiguranike koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja najviše uvećava (12/18)
 • Staž osiguranja se računa kada je doprinos plaćen po bilo kom osnovu
 • Akt o kriterijumima za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem za određene kategorije
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo
 • Izračunavanje GLK kada nisu utvrđeni podaci o zaradi ili osnovici osiguranja u nekoj kalendarskoj godini
 • Izračunavanje iznosa prevremene starosne penzije za osiguranike koji imaju pravo na snižavanje starosne granice
 • Usklađivanje penzija
 • Ukidanje obaveznog kontrolnog pregleda korisnika invalidske penzije
 • Oročavanje trajanja privremenih rešenja
 • Preciziranje isplate penzije
 • Prestanak obustave 1/3 penzije zbog neuplaćenih doprinosa
 • Matična evidencija
 • Ukidanje prijava (obrazaca) u matičnoj evidenciji i pojednostavljenje postupka pred Fondom
 • Prelazne norme koje se odnose na matičnu evidenciju
 • Prava na novčane pomoći i pomagala za slepa lica
 • Novčani iznos kao uvećanje uz penziju
 • Kaznene odredbe
 • Prelazne norme

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA  ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

PORESKI TRETMAN DAVANJA NA IME PREVENCIJE RADNE  INVALIDNOSTI I REKREATIVNOG ODMORA ČLANOVIMA SINDIKATA  (ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVCA) IZ SREDSTAVA KOJA JE POSLODAVAC  IZDVOJIO ZA TE NAMENE SHODNO KOLEKTIVNOM UGOVORU

PRAVA NERASPOREĐENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Razlozi da zaposleni postane neraspoređen
 • Položaj neraspoređenih državnih službenika, odnosno službenika zaposlenih u organima AP i JLS
 • Pravo na naknadu plate za vreme neraspoređenosti
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa neraspoređenog državnog službenika, odnosno službenika u AP i JLS

UREĐENA SU OPŠTA PRAVILA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA  ODOBRENJA OD STRANE NBS (primena od 22. oktobra 2018. godine)

 • Izvršavanje instant transfera odobrenja
 • Upotreba platnog instrumenta na mestu prodaje primaoca plaćanja
 • Prelazne odredbe

IZMENJENI SU SADRŽINA I NAČIN KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA (primena od 22. oktobra 2018. godine)

PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA U ROBI I USLUGAMA

 • Pojam i vrste igara na sreću
 • Propisi koji utvrđuju način priređivanja nagradnih igara u robi i uslugama
 • Uslovi i način priređivanja nagradne igre u robi i uslugama
 • Prestanak važenja saglasnosti
 • Sadržina pravila igara na sreću
 • Izveštavanje o priređenoj nagradnoj igri
 • Evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije
 • Naknada za priređivanje igara na sreću
 • Porez na dohodak građana na dobitak od igara na sreću
 • Primer obračuna i knjiženja

PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU I IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (obaveza usklađivanja poslovanja, u skladu sa čl. 117. st. 2. Zakona, do 28.10.2018.)

 • Posebne igre na sreću
 • Uslovi i način priređivanja posebnih igara na sreću
 • Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
 • Posebne obaveze priređivača i učesnika u igri

PRAVNI POLOŽAJ PREDUZETNIKA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ORTAČKA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Pojam i osnivanje ortačkog društva
 • Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela
 • Poslovođenje
 • Prava ortaka
 • Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima
 • Posebne dužnosti ortaka prema društvu
 • Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka
 • Zaštita poverilaca ortaka

PITANJA I ODGOVORI