Informator broj 25/11 od 27.10.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
  • Odluka o stopama poreza na imovinu za 2012. godinu
  • Obezvređenje zaliha

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2011. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2011. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2011. GODINI

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
(detaljnije)

IZMENOM ZAKONA O BUDŽETU STEKLI SU SE USLOVI ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA ZA DIREKTNE I INDIREKTNE KORISNIKE BUDŽETA RS, BUDŽETA LOKALNE VLASTI I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2009. I 2010. GODINU

ZAKLJUČEN JE PROTOKOL O POBOLJŠANJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I USLOVIMA RADA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I USTANOVAMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

USKLAĐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA MESECE OKTOBAR-DECEMBAR 2011. GODINE I MOGUĆE VARIJANTE ZA PLANIRANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U GODIŠNJEM PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

DONET JE PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA U GOTOVOM NOVCU U DINARIMA ZA PRAVNA LICA I ZA FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST
(detaljnije)

ODLUKA O STOPAMA POREZA NA IMOVINU ZA 2012. GODINU

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2012. GODINI

OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA NEREZIDENATA

OBEZVREĐENJE ZALIHA

KAKO NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA UREĐUJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU?

KONAČNO PRAVI TRETMAN „TERENSKOG DODATKA“ ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE KAO TROŠKA, A NE KAO DODATKA NA PLATU

NOVI PRAZNICI I JOŠ DVA NERADNA DANA, SHODNO PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS