Informator broj 4/2013 od 25.01.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2013. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja, sa primenom od 1. februara 2013. godine
 • Izmene i dopune Zakona o privrednim komorama – u primeni od 1.01.2013. godine (dobrovoljnost članstva)
 • Novo zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave u 2013. godini

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca (solidarne pomoći, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, pomoć zbog uništenja i oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja, stipendije i krediti učenicima i studentima i dr.)

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2012. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2013. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2013. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2013. GODINE

PRIMENA USKLAĐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA I NAKNADA  ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH
(detaljnije)

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA – U PRIMENI  OD 1.01.2013. GODINE (DOBROVOLJNOST ČLANSTVA)

 • Izmene i dopune Zakona
 • Izmene i dopune Statuta Privredne komore Srbije
 • Članarine komorama od 1. januara 2013. godine

PRIMENA ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU – U 2013. GODINI

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE NOVOG RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANJE NOVIH LICA – kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i zdravstvenih ustanova

NOVO ZAPOŠLJAVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2013. GODINI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU  OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA  I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU

JAVNE NABAVKE KOJE SPROVODI REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 2013. GODINI U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM NABAVKAMA KOJI SU NA SNAZI

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG  ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2013. GODINU

NOVA ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH KREDITA IZ INOSTRANSTVA ZA NAMENE IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSA I NAKNADA I O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2013. GODINU

 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine