Informator broj 5/10 od 26.01.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima
 • Pregled dosadašnjih usklađivanja iznosa iz čl. 15a i 101a Zakona o porezu na dohodak građana

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Zarade (bruto i neto) za decembar 2009. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Rešenje o cenama usluga porodičnog smeštaja (za januar 2010. godine)
 • Članarine komorama od 1. januara 2010. godine

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2009. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2010. GODINE

OBRAČUN I ISPLATA MINIMALNE ZARADE DO OBJAVLJIVANJA NOVE MINIMALNE NETO ZARADE PO SATU ZA PERIOD JANUAR – JUL 2010.

USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2010. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2010. GODINE

PRIMENA USKLAĐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima

NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2009. GODINU

ŠEMA PO KOJOJ ĆE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE VRŠITI KONTROLU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

 • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

BANKARSKA GARANCIJA KAO SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PREVENTIVNE MERE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

 • Preventivne mere pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Preventivne mere pri ručnom prenošenju tereta
 • Preventivne mere pri izlaganju azbestu
 • Preventivne mere pri izlaganju hemijskim materijama