Informator broj 7/08 od 22.02.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO za 2007. godinu
 • Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 • Ko je obavezan da do 31. marta 2008. godine podnese poresku prijavu?

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I DRUGE INFORMACIJE

Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za januar 2008. godine

Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za januar 2008. godine

Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za januar 2008. godine

Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za januar 2008. godine

Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun “neto na bruto” zarade

Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju

Indeksi cena na malo za januar 2008. godine

Indeksi troškova života za januar 2008. godine

Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata

Zatezna kamata za januar 2008. godine

Industrijska proizvodnja u RS za decembar 2007. godine (po područjima)

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Rešenje o cenama usluga porodičnog smeštaja
Objavljena je Odluka o upućivanju javnog poziva za organizovanje javnih radova u 2008. godini
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) – obveznike poreza na dobit preduzeća
Objavljen je zvanični prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
 

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DAVANJA POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2007. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2008. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO za 2007. godinu
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2008. 
OD 1. MARTA 2008. GODINE VELIKI PORESKI OBVEZNICI PORESKE PRIJAVE PODNOSE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM
 • Ko je obavezan da do 31. marta 2008. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Spisak jedinica lokalne samouprave koje su, do dana objavljivanja ovog teksta, poverile Poreskoj upravi poslove utvrđivanja, kontrole i naplate poreza na imovinu za 2008. godinu 
  • Primer popunjenog Obrasca PPI-1
  • Primer popunjenog Obrasca PPI-2

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2008. GODINU

 • Propisi
 • Sadržaj i obim zdravstvene zaštite
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije
 • Oslobađanje od plaćanja participacije
 • Najviši godišnji iznos participacije, način i postupak naplaćivanja participacije 

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva finansija – Primena Zakona o javnim nabavkama