Informator broj 8/2013 od 25.03.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

 AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2013. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

ODLUKOM USTAVNOG SUDA UTVRĐENO JE DA ODREDBA ČLANA 10a  STAV 1. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I ODREĐEN JE PRAVNI OSNOV ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE

KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA POČINJE DA SE PRIMENJUJE OD 1. APRILA 2013. GODINE
(detaljnije)

 • Osnovne odredbe (čl. 1. – 20. Zakona)
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa (čl. 21. – 32. Zakona)
 • Uslovi i način sprovođenja postupka javne nabavke (čl. 31. – 116. Zakona)
  • Postupak javne nabavke (čl. 31. do 39. Zakona)
  • Posebni oblici postupka javne nabavke (čl. 40. i 41. Zakona)
  • Elektronska licitacija (čl. 42. do 47. Zakona)
  • Centralizovane javne nabavke (čl. 48. do 50. Zakona)
  • Plan nabavki (član 51. Zakona)
  • Pokretanje postupka (čl. 52. do 54. Zakona)
  • Oglasi o javnoj nabavci (čl. 55. do 60. Zakona)
  • Konkursna dokumentacija (čl. 61. do 63. Zakona)
  • Procenjena vrednost javne nabavke (čl. 64. do 69. Zakona)
  • Tehničke specifikacije (čl. 70. do 74. Zakona)
  • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (čl. 75. do 79. Zakona)
  • Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda (čl. 80. i 81. Zakona)
  • Negativne reference (čl. 82. i 83. Zakona)
  • Kriterijumi za dodelu ugovora (čl. 84. do 86. Zakona)
  • Ponuda u postupku javne nabavke (čl. 87. do 93. Zakona)
  • Rokovi u postupku javne nabavke (čl. 94. do 101. Zakona)
  • Prijem i otvaranje ponuda (čl. 102. do 104. Zakona)
  • Dodela ugovora (čl. 105. do 111. Zakona)
  • Ugovor o javnoj nabavci (čl. 112. do 116. Zakona)
 • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga (čl. 117. – 126. Zakona)
 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (čl. 127. – čl. 131. Zakona)
 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama (čl. 132. i 133. Zakona)
 • Službenik za javne nabavke i Uprava za javne nabavke (čl. 134. – 137. Zakona)
 • Zaštita prava u postupku javne nabavke (čl. 138. – 167. Zakona)
 • Ništavost ugovora (član 168. Zakona)
 • Kaznene odredbe (čl. 169. – 171. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 172. – 178. Zakona)

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU,  AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2013. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2013. GODINE

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2012. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2013. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

 • Ko su osiguranici samostalnih delatnosti?
 • Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2012. godinu
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza za 2013. godinu
 • Knjigovodstveno evidentiranje akontacija doprinosa u 2012. godini, konačnog obračuna za 2012. godinu i plaćanja akontacija u 2013. godini

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2013. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2013. GODINI