Informator broj 8/2024 od 25.03.2024.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu - rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

SADRŽAJ broja 8/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. KATOLIČKI USKRS SE OVE GODINE PRAZNUJE OD 29. MARTA DO 1. APRILA /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane katoličkog Uskrsa
  • Model izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa pripadnošću verskoj zajednici
 • Obračun naknade zarade za dane praznovanja katoličkog Uskrsa
  • Primer obračuna
 • Pravo zaposlenih na zaradu i uvećanu zaradu za rad u dane katoličkog Uskrsa
 • Obračun zarade i uvećane zarade za rad u dane katoličkog Uskrsa
  • Primeri obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama, državne službenike i nameštenike shodno drugim zakonima

IV. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU – rok je najkasnije do 30.04.2024. godine

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2023. godinu (rok je najkasnije do 31.07.2024. godine)

V. PRIMENA (MRS 8) – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMENE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA I GREŠKE

VI. PODNOŠENJE OBRASCA PPDG-1S NAJKASNIJE DO 15.04.2024. GODINE I KNJIŽENJE RAZLIKA POREZA I DOPRINOSA PO „KONAČNOJ“ PORESKOJ PRIJAVI

VII. OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

 • Uvodne napomene
 • Aktivnosti koje neposredno doprinose unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja
 • Kriterijumi za ostvarivanje prava na olakšicu
 • Postupak ostvarivanja prava na olakšicu (podnošenje zahteva na obrascu ZOPO)
 • Način utvrđivanja iznosa olakšice

VIII. PRAVO NA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE I DELOVANJE ZAPOSLENIH I OSNIVANJE UDRUŽENJA POSLODAVACA

 • Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca
 • Pristupanje sindikatu i obaveza poslodavca po tom osnovu
 • Reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca
 • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata
 • Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca
 • Odnos zaposlenih, sindikata i poslodavaca
 • Prilog 1: Uputstvo o načinu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata
 • Prilog 2: Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Prilog 3: Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti
 • Prilog 4: Neka pitanja i odgovori u vezi sa sindikatom zaposlenih

IX. POSTUPAK ZAKLJUČIVANJA, PRIMENA, VAŽENJE I OTKAZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

 • Predmet i oblik kolektivnog ugovora
 • Vrste kolektivnih ugovora i učesnici u njihovom pregovaranju
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora
 • Primena kolektivnih ugovora
 • Važenje i otkaz kolektivnog ugovora, izmenom i dopunom kolektivnog ugovora i aneksom
 • Registracija kolektivnih ugovora
 • Objavljivanje kolektivnog ugovora i stupanje na snagu
 • Utvrđivanje većih prava od prava utvrđenih zakonom i drugih prava koja nisu utvrđena zakonom
 • Ograničenja u pogledu uređivanja određenih prava u kolektivnom ugovoru
 • Spisak važećih kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih) koji su objavljeni u službenim glasilima /dostupan je u „Ekspert“-u/