Minimalna neto zarada u 2014. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 18. jula 2014. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period jul – decembar 2014. godine u visini od 115,00 din (neto) po radnom času.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2014. i 2015. godini dajemo u nastavku:

Rb.

Period 

IZNOS
(neto)

Visina minimalne zarade objavljena
u „Sl. glasniku RS“, broj:

1

2

3

4

 1.

januar 2014. – jun 2014. godine

115,00 din/čas

24 od 28.02.2014.

2. jul 2014. – decembar 2014. godine 115,00 din/čas 74 od 18.07.2014.
3. januar 2015. – decembar 2015. godine 121,00 din/čas 104 od 01.10.2014.
 
 
 „KOMENTAR ZAKONA O RADU – treće izmenjeno i dopunjeno izdanje“ možete naručiti ovde.