Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – jul 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za JUL 2010. (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JUL 2010. godine iznosi 0,9020%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)

  • Dnevni konformni koeficijenti 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL 2010. 
 
za 31 dan
1
0.00028971
2
0.00057949
3
0.00086937
4
0.00115932
5
0.00144937
6
0.00173949
7
0.00202970
8
0.00231999
9
0.00261037
10
0.00290083
11
0.00319138
12
0.00348201
13
0.00377272
14
0.00406352
15
0.00435440
16
0.00464537
17
0.00493642
18
0.00522756
19
0.00551878
20
0.00581008
21
0.00610147
22
0.00639294
23
0.00668450
24
0.00697614
25
0.00726787
26
0.00755968
27
0.00785157
28
0.00814355
29
0.00843562
30
0.00872777
31
0.00902000
  • Pregled stopa zatezne kamate

Mesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,9020 %