Informator broj 6/2020 od 11.02.2020.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XIX, XX, XXI I XXII VANREDNOM ZASEDANJU, PREGLED MEMORANDUMA I PROTOKOLA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

III. OD 12.02.2020. GODINE, KADA STUPA NA SNAGU ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI, PRESTAJE DA VAŽI ČLAN 140. ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA (koji propisuje zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija)

IV. VRSTE I NIVOI KVALIFIKACIJA I UPOREDNI PREGLED NIVOA KVALIFIKACIJA I STEPENA STRUČNE SPREME

V. DODATNA OBJAŠNJENJA U VEZI SA IZVRŠENJEM NA ZARADI SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (dopuna teksta objavljenog u "Informator"-u broj 1/2020)

  • Razlike u ograničenju izvršenja na zaradi pre i posle izmene člana 258. Zakona i do kog maksimalnog iznosa se mogu sprovesti izvršenja na zaradi po sudskim rešenjima
  • Izvršenje na zaradi po osnovu administrativnih zabrana i po osnovu obe vrste sudskih rešenja
  • Uklapanje u propisane limite iznosa za izvršenje po starim i novim sudskim rešenjima

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU

VII. PRAVO USVOJIOCA, HRANITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA ODSUSTVO SA RADA I NAKNADU ZARADE

VIII. PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE, ODNOSNO DODATAK NA PLATU PO OSNOVU "MINULOG RADA"

  • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu "minulog rada"
  • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na "minuli rad"
  • Elementi za obračun "minulog rada"
  • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika
  • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama
  • Pitanja i odgovori u vezi sa utvrđivanjem dužine radnog staža za državne službenike i nameštenike i zaposlene u državnim organima i javnim službama
  • Mogućnost utvrđivanja većeg prava i povoljnijih uslova, shodno Zakonu o radu
  • Naknada zarade i "minuli rad"

IX. PRAVA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE ZA VREME RADNOG ODNOSA, PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I U SLUČAJU PONOVNOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

  • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu i naknadu zarade na teret poslodavca i na teret RFZO, kao i na naknadu na teret Fonda PIO
    • Pravo invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu
    • Obračun poreza i doprinosa na zaradu invalida rada II i III kategorije invalidnosti
    • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije na uvećanu zaradu u skladu sa članom 108. Zakona o radu
    • Pravo invalida rada II i III kategorije na naknadu troškova i druga primanja koja su propisana Zakonom o radu
    • Način utvrđivanja naknada zarada invalidima rada II i III kategorije koje se isplaćuju na teret poslodavca
    • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja invalida rada II i III kategorije koja se isplaćuje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO)
    • Pravo invalida rada II i III kategorije na naknadu po osnovu invalidnosti na teret Fonda PIO
    • Refundacija isplaćene novčane naknade invalidima rada II i III kategorije, obračun poreza i doprinosa na te naknade i popunjavanje Obrasca PPP-PD
    • Usklađivanje zatečene naknade za invalide rada II i III kategorije
  • Pravo na otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa invalidima rada II i III kategorije po osnovu "tehnološkog viška"
  • Pravo na novčanu naknadu invalida rada II i III kategorije invalidnosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje i način njenog obračuna i isplate
  • Prava invalida rada II i III kategorije - korisnika posebnog vida invalidske penzije kao prevedenog prava

X. PITANJA I ODGOVORI

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA