Pretplata na stručne časopise i program Ekspert

PRETPLATA
na časopis Informator, časopis PDV, Ekspert

Prijavu za pretplatu možete izvršiti popunjavanjem stavki u dole navedenoj formi. U cilju lakšeg postupka kupovine preko sajta www.cekos.rs preporučujemo da imate otvoren korisnički nalog i da budete ulogovani.

Nemate korisnički nalog? Kreirajte novi nalog    Imate nalog, ali niste ulogovani - Login

Poručivanje vršite na sledeći način: unesite količinu u traženo polje i pritisnite Kupi. Ukoliko poručujete više stavki postupak ponovite za svaku od njih. Iznad forme za poručivanje nalazi se spisak poručenih stavki (tekst u zelenoj boji).


 

- PRETPLATA ZA 2024. GODINU -
(za uplate od 1.12.2023. do 31.12.2023.)

Pretplata na
Cena
Količina
Polugodišnje pojedinačne pretplate
Godišnje pojedinačne pretplate
Polugodišnje vezane pretplate
Godišnje vezane pretplate

Svaka naredna pretplata (objašnjenje):

  • Za pretplate pod rb. 1 do rb. 3. cene za svaku narednu pretplatu se odnose samo na istu vrstu pretplate. Na primer: ukoliko se kupuje 4 primerka časopisa "Informator", prvi primerak je po ceni osnovne - prve pretplate, a ostale 3 pretplate po ceni za svaku narednu pretplatu - uz ovu kupovinu, pošto ste kupili preko 3 primerka časopisa, dobijate pravo korišćenja digitalne baze "Ekspert" za 4 korisnika. Ukoliko se kupuje npr. časopis "Informator" i časopis "PDV", pretplate se obračunavaju po ceni za osnovne - prve pretplate, s tim što je u ovom slučaju znatno povoljnije da kupac odabere vezanu pretplatu sa rb. 4.
  • Za vezane pretplate pod rb. 4. do rb. 7. cene za svaku narednu pretplatu odnose se kako na istu tako i na kombinacije sa pretplatama pod rb. 1. do rb. 3. ukoliko se nalaze u odabranoj vezanoj pretplati. Na primer: ukoliko kupujete 2 vezane pretplate (polugodišnje) pod rb. 5 (časopis "Informator" +časopis "PDV" + digitalna baza "Ekspert") cena za prvu-osnovnu je 118.800,00 dinara, a druga se računa po ceni od 67.540,00  dinara. Ukoliko kupujete 1 polugodišnju vezanu pretplatu pod rb. 6 (časopis "Informator" + digitalna baza "Ekspert") po ceni od 87.186,00 dinara i još 4 digitalne baze "Ekspert", ova četiri "Ekspert"-a, pošto je jedan već sadržan u vezanoj pretplati, se plaćaju po ceni za svaku narednu pretplatu tj. po 12.430,00 dinara.

POGODNOST: Za kupovinu 3 i više pretplata na stručne časopise, svakom primaocu časopisa je omogućeno korišćenje digitalne baze "Ekspert".

 

NAPOMENA: Konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN-ovih savetnika van radnog vremena, nisu uključene u cenu pretplate i predmet su posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN.