Informator broj 13/2019 od 13.06.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKON KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA

III. USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JUNA 2019. GODINE

IV. NOVI CARINSKI ZAKON PRIMENJUJE SE OD 17. JUNA 2019. GODINE

V. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete

VI. BITNE NOVINE U NOVOM POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE ORGANE I NOVOM POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Bitne novine u PKU za državne organe
 • Bitne novine u PKU za zaposlene u JLS

VII. PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE OD 1. JULA 2019. GODINE

VIII. PODNOŠENJE IZMENJENE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (Obrazac PPP-PD)

IX. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU

X. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2019. GODINE

XI. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2019. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

XII. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

XIII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA