Informator broj 16/10 od 08.07.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PROPISANI SU NOVI KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA I VRSTE JAVNIH PRIHODA ZA KOJE JE NADLEŽAN CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

STAVOVI NADLEŽNOG MINISTARSTVA O PRIMENI ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

ODREĐIVANJE ROKOVA I MOGUĆNOST SKRAĆENJA ROKOVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ROBA U CARINSKOM SKLADIŠTU

REVALORIZACIONE REZERVE

ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PRIČINJENU ZAPOSLENOM

 • Uslovi odgovornosti
 • Isključenje odgovornosti
 • Vrste štete
 • Rok zastarelosti
 • Postupak za naknadu štete
  • Primer opšteg akta

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
  • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put u zemlji
  • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade prevoza na službenom putovanju
  • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
  • Troškovi službenog putovanja u zemlji
  • Obračun putnih troškova službenih putovanja u zemlji
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo
  • Troškovi službenog putovanja u inostranstvo
  • Isplata akontacije i obračun putnih troškova za službeno putovanje u inostranstvo
  • SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put u radne dane
  • Službeni put vozača
  • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOM VANREDNOM ZASEDANJU