Informator broj 18/02 od 01.09.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugog člana porodice zaposlenog
  • Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika
  • Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje

Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika

Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugog člana porodice zaposlenog

Način isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta iznad iznosa koji se refundira, a na teret poslodavca

Tretman premija za kolektivno osiguranje zaposlenih

Tretman izdataka za zdravstvenu zaštitu zaposlenih sa stanovišta plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje

  • Mesto i uloga poslodavca u obezbeđivanju i sprovođenju zaštite zaposlenih
  • Plaćanje poreza i doprinosa na izdatke koji su u funkciji zdravstvene zaštite

Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog

Dostavljanje akata kojim se odlučuje o pojedinačnom pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenog

Način obračuna, osnovice i stope doprinosa za socijalno osiguranje i mesto plaćanja tih doprinosa (podsetnik)

Službena mišljenja i objašnjenja