Informator broj 18/09 od 01.09.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Pravo na refundaciju PDV kod kupovine prvog stana
 • Preventivne mere na radnom mestu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

UTVRĐENA JE MINIMALNA NETO ZARADA PO ČASU ZA PERIOD VII-XII/2009 U ISTOM IZNOSU KAO I ZA I-VI/2009 GODINE OD 87,00 DINARA

IZMENE UREDBE O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

MERE ZA REŠAVANJE PROBLEMA KOJI NASTAJU U OSTVARIVANJU PRAVA ZAPOSLENIH U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

KREDIT, ODNOSNO ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE I OGREVA KOD POSLODAVCA

 • Normativno uređivanje kredita, odnosno zajma za zimnicu i ogrev u opštem aktu poslodavca, odnosno u ugovoru o radu
 • Visina kredita, odnosno zajma za zimnicu i ogrev
 • Rokovi za vraćanje kredita, odnosno zajma za zimnicu i ogrev
 • Ostali uslovi za odobravanje kredita, odnosno zajma za zimnicu i ogrev
 • Odobravanje zajma – kada to pravo nije uređeno opštim aktom ili ugovorom o radu
 • Ugovor o zajmu, tj. kreditu za zimnicu i ogrev
 • Poreski tretman isplate i obustave rate kredita, tj. zajma za zimnicu i ogrev
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

NAKNADNA ULAGANJA U NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-a, ODNOSNO NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOD KUPOVINE PRVOG STANA

 • Pravo na refundaciju PDV kod kupovine prvog stana
 • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana
 • Za koji pravni osnov prenosa prava na stanu se može ostvariti pravo na refundaciju PDV, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Koje uslove treba da ispuni kupac?
 • Šta se smatra stanom u smislu prava na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Za koja se lica može ostvariti pravo?
 • Pravo na poresko oslobođenje, odnosno na refundaciju PDV, kada supružnik kupca ima na svoje ime uknjiženu imovinu
 • Koliki je obim prava na refundaciju PDV-a kupcu stana, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Postupak ostvarivanja prava

PREVENTIVNE MERE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU

 • Preventivne mere na radnom mestu
 • Preventivne mere pri korišćenju opreme za rad