Informator broj 19/09 od 25.09.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Način sprovođenja prinudne naplate
 • Zemlje se kojima je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2009.
(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

UREDBA O SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA ZA NOVOGRADNJU

IZVRŠIVOST PRESUDE KOJOM JE UTVRĐENO DA JE ZAPOSLENOM NEZAKONITO PRESTAO RADNI ODNOS U POGLEDU OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Preduslovi za izvršenje sudske odluke
 • Podobnost sudske odluke za izvršenje

PRINUDNA NAPLATA SA RAČUNA KLIJENTA

 • Uvodne napomene
 • Način sprovođenja prinudne naplate
 • Potvrde i ostali podaci o prinudnoj naplati koje NBS izdaje na zahtev stranaka

FUNKCIJA NADZORA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I AKCIONARSKOM DRUŠTVU

 • Nadzor u društvu sa ograničenom odgovornošću
 • Nadzor u akcionarskom društvu

USLOVI I NAČIN NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA I DRUGOM NEREZIDENTU PO TEKUĆEM ILI KAPITALNOM POSLU

UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU KROZ TABELARNI PREGLED

 • Zemlje se kojima je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Zemlje se kojima je Srbija (SFRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju a nije ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Zemlje se kojima je SRBIJA (SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a nije ugovore o socijalnom osiguranju

PREGLED ZAKONA USVOJENIH NA JEDANAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2009. GODINI

 • PRILOG: Tekst Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini („Sl. glasnik RS“, br. 77/09 i 78/09)