Informator broj 22/2014 od 12.09.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONET JE PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE

ZAPOSLENI UBUDUĆE MOŽE DA PODNESE PREDLOG ZA PRINUDNO IZVRŠENJE RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA NEISPLAĆENE ZARADE I NAKNADE ZARADE

OBJAVLJENA SU NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

  • Novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  • Novi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDNICAMA OSMOG I DEVETOG VANREDNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
(detaljnije)

USVOJEN JE ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(detaljnije)

DONET JE ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

DONET JE ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

IZMENOM ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PRECIZIRAJU SE USLOVI ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU I UŽU SPECIJALIZACIJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA SA VISOKIM OBRAZOVANJEM

IZMENOM ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU PRODUŽEN JE ROK ZA ZAMENU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE – DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

STEPENOVANJE STRUČNE SPREME, ODNOSNO OBRAZOVANJA U VAŽEĆIM PROPISIMA O OBRAZOVANJU I LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

  • Vrste srednjeg obrazovanja i vaspitanja i drugih oblika stručnog usavršavanja
  • Vrste visokog obrazovanja
  • Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA

SLUŽBENA MIŠLJENJA