Informator broj 23/2012 od 26.10.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2012. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2012. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA (državnih službenika i nameštenika; sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda; zaposlenih u javnim službama; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave) POČEV OD PLATE ZA OKTOBAR 2012. GODINE

DONETA SU PODZAKONSKA AKTA VEZANA ZA ZAKON O MAKSIMALNOJ ZARADI U JAVNOM SEKTORU
(detaljnije)

 • Izveštaj o isplaćenim zaradama u javnom sektoru
 • Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru
 • Prilog: Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru

IZMENE I DOPUNE Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama – U PRIMENI POČEV OD OBRAČUNA PLATA ZA OKTOBAR 2012. GODINE

 • Prilog: Prečišćen tekst Uredbe … („Sl. glasnik RS“ br. 100/11, 63/12, 101/12)

IZMENE I DOPUNE ODREĐENIH PRAVILNIKA PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
(detaljnije)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

DRŽAVNI PRAZNIK – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU  PRAZNUJE SE PRVI PUT U NOVEMBRU 2012. GODINE

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2013. GODINI

ODLUKA O STOPAMA POREZA NA IMOVINU ZA 2013. GODINU

PRODUŽEN JE ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA JEDNOKRATNO  NOVČANO DAVANJE NEZAPOSLENIM I ZAPOSLENIM PORODILJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

LIZING POSLOVI

 • Pojam lizing poslova
 • Prednosti i nedostaci lizing poslova
 • Poslovi finansijskog lizinga
 • Obaveze za PDV po poslovima finansijskog lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga
 • Raskid ugovora o finansijskom lizingu
 • Ustupanje ugovora o finansijskom lizingu

KNJIŽENJE FINANSIJSKOG I OPERATIVNOG LIZINGA PO KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM