Informator broj 25/2018 od 25.10.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

NOVE ODLUKE NARODNE BANKE SRBIJE IZ OBLASTI PLATNIH USLUGA

 • Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja

DONETA JE UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU

PRAZNOVANJE DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU – 11. NOVEMBAR (NEDELJA) SE OVE GODINE PRENOSI NA PONEDELJAK – 12. NOVEMBAR

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo  zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne  samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

OD 17. OKTOBRA 2018. GODINE JEFTINIJA REGISTRACIJA KOD AGENCIJE  ZA PRIVREDNE REGISTRE UKOLIKO SE VRŠI NA OSNOVU REGISTRACIONE PRIJAVE PODNETE ELEKTRONSKIM PUTEM

ZATEZNA KAMATA

 • Uvodne napomene i zakonska uređenost
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u stranoj valuti
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u stranoj valuti
 • Prilog 1: Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 1.01.1995.)
 • Prilog 2: Stope zateznih kamata za dug u stranoj valuti

AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE  UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU (rok za donošenje akata je 30.11.2018. godine)

EVIDENCIJA PROMETA U SKLADU SA ZAKONOM O TRGOVINI (obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1 i DPI)

 • Način vođenja knjige evidencije prometa
 • Novčane kazne za nevođenje, odnosno nepotpuno i nepropisno vođenje knjige evidencije prometa

KOMANDITNA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva
 • Ulog, udeo, dobit i gubitak
 • Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora
 • Odgovornost komanditora
 • Prestanak statusa člana društva i prestanak društva

 RADNI I NERADNI DANI U 2019. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENA MIŠLJENJA