Informator broj 6/2014 od 13.02.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se ove godine tri dana – 15, 16. i 17. februara
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2013. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2014. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2014. godini
 • Nova Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500” primenjuje se od 1. februara 2014. do 31. jula 2014. godine
 • Objavljen je Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja
 • Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama
 • Obaveštenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2013. godinu
 • Doneto je Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE OVE GODINE TRI DANA – 15, 16. i 17. FEBRUARA

UMANJENJE NETO PRIHODA VRŠI SE NA UKUPAN IZNOS NETO PRIHODA ISPLAĆEN U MESECU

PROBLEM U ISPLATI NAKNADE ZARADE ZA VREME TRUDNOĆE NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OBJAVLJENA JE NOVA ODLUKA O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE SA RAČUNA KLIJENTA

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2013. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2014. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

DONETA JE ODLUKA O NAKNADAMA SUDIJE KOJI JE PREMEŠTEN, ODNOSNO UPUĆEN

PROPISANI SU NOVI KONTNI OKVIRI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA INVESTICIONE FONDOVE I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, BERZE I BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA

SPISAK NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE  POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI POSTUPAK  CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

DRŽAVNI SLUŽBENICI I ZAPOSLENI U POKRAJINSKIM ORGANIMA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE OCENJUJU SE ZA 2013. GODINU NAJKASNIJE DO KRAJA FEBRUARA 2014. GODINE

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Utvrđivanje poreza na imovinu
  • Rok za utvrđivanje poreza i podnošenje poreske prijave
  • Period za koji se utvrđuje porez na imovinu
  • Ko, kome i na kojem obrascu podnosi poresku prijavu?
 • Koja imovina je predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 • Ko su obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige?
 • Kada nastaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine od značaja za visinu poreske obaveze na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • Primer utvrđivanja poreza za imovinu koja je prijavljena pre 2014. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2013. GODINU