Informator broj 9/2018 od 13.03.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Praznovanje vaskršnjih i uskršnjih praznika u 2018. godini
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2017. godinu
 • Podnošenje poreske prijave PPDG-2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu – do 15. maja 2018. godine
 • Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode po osnovu naknada od usluga koja ostvaruju nerezidentna pravna lica /od 1. aprila 2018. godine/ – obrazac PDPO/S

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAZNOVANJE VASKRŠNJIH I USKRŠNJIH PRAZNIKA U 2018. GODINI

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Primeri obračuna naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada za vreme Uskršnjih/Vaskršnjih praznika u martu i aprilu 2018. godine
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane Vaskršnjih praznika od 6. do 9. aprila 2018. godine
 • Naknade zarade za vreme odsustovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2017. GODINU

 • Uvod
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2017. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na  najniže i najviše propisane osnovice, sa posebnim osvrtom na primenu čl. 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

PROBLEM KOD UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG LIČNOG KOEFICIJENTA ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

DOSTAVLJANJE PODATAKA O IZMIRENIM I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI SU OSNIVAČI JAVNA PREDUZEĆA, KROZ RINO

KNJIŽENJE RAZLIKA PO PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPDG-1S

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-2R ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG  POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. – DO 15. MAJA 2018. GODINE

 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU NAKNADA OD USLUGA KOJA OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA /od 1. aprila 2018. godine/

 • Uvodne napomene (poreska prijava PDPO/S)
 • Porez po odbitku na nadnade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Porez po odbitku na nadnade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom nije zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Prilog 1: Šifarnik zemalja
 • Prilog 2: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

DONET JE NOVI PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA NEKA LIČNA PRIMANJA

 • Uvod – sadržaj poglavlja
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i OVP za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i OVP za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi)