Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – avgust 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za avgust 2010. (indeks 101,0) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za AVGUST 2010. godine iznosi 1,5050%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate

  • Dnevni konformni koeficijenti 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST 2010.
(i septembar do objavljivanja novog podatka)
AVGUST
Zatezna kamata: 1,5050%
SEPTEMBAR
Zatezna kamata: 1,5050%
(do objave novog podatka)
 
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00048198
0.00049805
2
0.00096420
0.00099635
3
0.00144665
0.00149490
4
0.00192933
0.00199370
5
0.00241224
0.00249275
6
0.00289538
0.00299204
7
0.00337876
0.00349158
8
0.00386237
0.00399138
9
0.00434622
0.00449142
10
0.00483030
0.00499171
11
0.00531461
0.00549225
12
0.00579915
0.00599304
13
0.00628393
0.00649407
14
0.00676894
0.00699536
15
0.00725419
0.00749690
16
0.00773967
0.00799869
17
0.00822538
0.00850072
18
0.00871133
0.00900301
19
0.00919751
0.00950555
20
0.00968393
0.01000833
21
0.01017058
0.01051137
22
0.01065746
0.01101466
23
0.01114458
0.01151820
24
0.01163194
0.01202199
25
0.01211952
0.01252603
26
0.01260735
0.01303032
27
0.01309541
0.01353486
28
0.01358370
0.01403966
29
0.01407223
0.01454470
30
0.01456100
0.01505000
31
0.01505000
 
  • Pregled stopa zatezne kamate

Mesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,9020 %

AVGUST 2010.

1,5050 %

SEPTEMBAR 2010.

1,5050 %

(do objavljivanja podatka o rastu cena na malo u RS za IX/2010)