Informator broj 11/2012 od 27.04.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2012. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2012. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE  DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. APRILOM 2012. GODINE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA (državnih službenika i nameštenika; sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda; zaposlenih u javnim službama; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave) POČEV OD PLATE ZA APRIL 2012. GODINE

UTVRĐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA MESECE APRIL – SEPTEMBAR 2012. GODINE

NOVA ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI  MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU
(detaljnije)

POSLOVI REEKSPORTA ROBE

  • Reeksport po spoljnotrgovinskim i carinskim propisima
  • Devizni propisi – naplata i plaćanje po osnovu reeksportnih poslova, vođenje evidencije i izveštavanje
  • Porez na dodatu vrednost po osnovu reeksportnih poslova
  • Knjiženje reeksporta robe

PRAVILNICI KOJI SU DONETI ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

  • Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika
  • Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ KNJIŽICI

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE POVLAČENJA POSTROJENJA I OPREME IZ UPOTREBE, OTUĐENJA I ISKNJIŽAVANJA

PRAVNI POLOŽAJ PREDUZETNIKA PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

NAČIN DOKAZIVANJA KADROVSKOG KAPACITETA PONUĐAČA KOJI DAJU ZAJEDNIČKU PONUDU

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA U SKLADU SA MRS 23

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TRANSAKCIJA U STRANIM VALUTAMA I INOSTRANOG POSLOVANJA U SKLADU SA MRS 21

SLUŽBENA MIŠLJENJA