Informator broj 14/09 od 10.06.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Osnovna zakonska rešenja u vezi založnog prava na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ODGOVORI NA NEKA SPORNA PITANJA VEZANA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA I UREDBE O SMANJENJU PLATA, ODNOSNO ZARADA

PLAĆANJE POREZA NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA ČIJA VISINA JE PRETHODNO LIMITIRANA
– troškovi usluga mobilne telefonije –

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom i maksimalnom trajanju
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
  • – Primer Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Potvrda o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora u slučaju prelaska na rad kod drugog poslodavca
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

PRIMENA KAZNENIH ODREDBI PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI PREDMETA ZALOŽNOG PRAVA

 • Uvodne napomene
 • Osnovna zakonska rešenja u vezi založnog prava na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Primeri namirenja potraživanja iz vrednosti predmeta založnog prava

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju