Informator broj 22/08 od 01.10.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
 • Prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju kao preduslov za mogućnost opredeljenja za izuzetnu novčanu naknadu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 30. septembrom 2008. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Utvrđena je posebna novčana naknada iz sredstava budžeta za zaposlene koji su proglašeni viškom u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u privrednom društvu

 • Prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju kao preduslov za mogućnost opredeljenja za izuzetnu novčanu naknadu
 • Visina novčane naknade
 • Način isplate posebne novčane naknade
 • Način usklađivanja novčane naknade isplaćene u ratama

Mogućnost odobravanja zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika zaposlenima

Knjiženje poslovnih promena koje su specifične
po osnovu primene Zakona o PDV-u

 • Promet vozila po sistemu “staro za novo”
 • Usluge stavljanja na raspolaganje osoblja
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
 • Ispravka prethodnog poreza pri uvozu dobara

Značaj nezavisne revizije

Obračun poreza i doprinosa na primanja ostvarena po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe

Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica

Izmene i dopune Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

 • Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u RS

Izmene i dopune Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

 • Prečišćen tekst Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Izmene u propisima koji regulišu izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i ispunjenost uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima

 • Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima

Službena mišljenja

 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike
 • Mišljenja Ministarstva finansija
  • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
  • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Primena Zakona o javnim nabavkama