Informator broj 4/2014 od 24.01.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2013. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto pri isplatama zarade ili dela zarade od 1. februara 2014. godine za odgovarajući mesec
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

PRIMENA USKLAĐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA I NAKNADA  ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH

IZMENJENA JE UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE – DO 31. JANUARA 2014. GODINE PODNOSE PORESKE PRIJAVE ZA IMOVINU NA KOJOJ JE DOŠLO DO PROMENA

 • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
 • Ko su obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige?
 • Kada nastaje poreska obaveza?
 • Kome i do kada je obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan da podnese poresku prijavu?
 • Na kojem obrascu se podnosi poreska prijava?
 • Poreska oslobođenja
 • Šta čini osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige?
 • Poreska stopa
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje poreza na imovinu obveznicima koji ne vode poslovne knjige