Proizvodi i usluge

 

Stručni časopis "Informator" Stručni časopis "PDV" Knjige

pretplata obuhvata:

prijem časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

| O časopisu | Kupovina  |

pretplata obuhvata:

prijem časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

O časopisu  | Kupovina |

 Edicija "Propisi" - prečišćeni tekstovi aktuelnih zakona i podzakonskih akata
  Edicija "Priručnik" - praktični priručnici za lakše tumačenje i primenu propisa

Kupovina |

 

"Ekspert"

Cekos - kamata

Obrasci za popunjavanje

Digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca


 

| "Ekspert" |  Kupovina  |

Obračuni na Cekos in-ovom sajtu www.kamata.rs:
zatezne kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za  carinski dug, zatezne kamate po presudama Evropskog suda,...

| "Cekos - kamata"  | Kupovina |

Obrasci za popunjavanje koji se najčešće koriste u svakodnevnom obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova

|"Obrasci za popunjavanje"Kupovina |