Proizvodi i usluge

 

Stručni časopis "Informator" Stručni časopis "PDV" Knjige

pretplata obuhvata:

prijem štampanog i korišćenje elektronskog izdanja časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

| O časopisu | Poruči  |

pretplata obuhvata:

prijem štampanog i korišćenje elektronskog izdanja časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

O časopisu  | Poruči |

 Edicija "Propisi" - prečišćeni tekstovi aktuelnih zakona i podzakonskih akata
  Edicija "Priručnik" - praktični priručnici za lakše tumačenje i primenu propisa

Poruči |

 

"Ekspert"

Obračuni kamata

Obrasci za popunjavanje

Digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca


 

| "Ekspert" |  Poruči  |

Obračuni na Cekos in-ovom sajtu www.kamata.rs:
zatezne kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za  carinski dug, zatezne kamate po presudama Evropskog suda,...

| detaljnije  | Poruči |

Obrasci za popunjavanje koji se najčešće koriste u svakodnevnom obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova

|"Obrasci za popunjavanje"Poruči |

 

Pitanja i odgovori

On line zbirka pitanja i odgovora objavljenih u stručnim časopisima "Informator" i "PDV"

| detaljnije  | Poruči |