Informator broj 18/10 od 01.09.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Obračun zarade i uplata doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate zarade
  • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
  • Zajam za nabavku zimnice, ogreva i udžbenika

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

1. Primanja koja imaju karakter zarade

2. Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu

3. Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

JEDINSTVENA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

– Prilog: Obrazac M

– Prilog: Obrazac M-A

– Prilog: Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

NOVA UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

NOVA KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOM VANREDNOM ZASEDANJU

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

OBRAČUN ZARADE I UPLATA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE BEZ ISPLATE ZARADE

IZMIRIVANJE PORESKIH OBAVEZA PUTEM KOMPENZACIJE

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

NORMATIVNO UREĐIVANJE I FISKALNE OBAVEZE PRI ISPLATI JUBILARNE NAGRADE