Informator broj 10/2019 od 09.04.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2019. godine
 • Otvorena pitanja u primeni novog Zakona o zdravstvenom osiguranju koja se tiču obračuna i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO
 • Slučajevi prestanka radnog odnosa zaposlenog uz pravo na otpremninu i ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima šaljemo knjige:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA I PREGLED MEMORANDUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA

III. OTVORENA PITANJA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KOJA SE TIČU OBRAČUNA I USKLAĐIVANJA OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE ZA VREME BOLOVANJA KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO

IV. PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2019.

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i lokalne  samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. PROPISANA JE PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD  OD PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA – Obrazac PPDG-4R

 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga – Obrazac PPDG-4R
 • Spisak opština, gradova, AP i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor

VI. SLUČAJEVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG UZ PRAVO NA OTPREMNINU I OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Uslovi za ostvarivanje prava za odlazak u penziju, pravo i visina otpremnine pri odlasku u penziju
  • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
  • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju shodno Zakonu o radu
  • Visina otpremnine pri odlasku u penziju
  • Primer obračuna otpremnine koja se isplaćuje pri odlasku u penziju i poreski tretman
  • Obaveza isplate i rok za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba (“tehnološki višak”)
 • Pravo na otpremninu neraspoređenih državnih službenika i nameštenika u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog shodno posebnim zakonima
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog shodno posebnim kolektivnim ugovorima na teritoriji Republike Srbije
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa zaposlenih proglašenih viškom u postupku privatizacije
 • Pravo na novčanu naknadu ili otpremninu zaposlenima u javnom sektoru kojima prestaje radni odnos u procesu racionalizacije
 • Isplata stimulativne otpremnine, odnosno novčane naknade pri sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa, shodno Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
  • Pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje
  • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
  • Podsticaj za korisnike novčane naknade
  • Trajanje prava na novčanu naknadu
  • Obustava isplate novčane naknade
  • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Primena sporazuma o socijalnom osiguranju

VII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

VIII. TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)