Informator broj 6/10 od 12.02.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2009. godinu
 • "Prva šansa" - Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih
 • Obaveza vođenja KEPU

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

EVIDENCIJA PROMETA ROBE I VRŠENJA USLUGA U PROMETU ROBE PO PROPISIMA O TRGOVINI

 • Obaveza vođenja KEPU
 • Vođenje KEPU u veleprodaji
 • Vođenje KEPU u maloprodaji
 • Vođenje KEPU za usluge u prometu robe kada se ne vrši promet robe
 • Vođenje KEPU i pomoćnih obrazaca pri komisionoj prodaji robe
  • Primer za evidentiranje u KEPU

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2009. GODINU

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2009. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2010. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

„PRVA ŠANSA“ – KONKURS ZA REALIZACIJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

STAVOVI NADLEŽNOG MINISTARSTVA U VEZI SA SPROVOĐENJEM ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2009. GODINU

PRILOZI:

 • Prosečne bruto zarade (ukupno) po opštinama u 2009. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prosečne neto zarade (ukupno) po opštinama u 2009. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)