Informator broj 6/11 od 11.02.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja
  • Rešenje o cenama usluga porodičnog smeštaja za januar 2011. godine
  • Doneto je Rešenje o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije od 01.01.2011.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
(detaljnije)

PROPISANI SU OBRASCI PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
(detaljnije)

  • Poreski bilans za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti – Obrazac PB 2
  • Poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1

RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORU TRŽIŠTA I BROKERSKO-DILERSKOM DRUŠTVU – krajnji rok 31.03.2011. godine

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2010. GODINU
(detaljnije)

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2010. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2011. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

OBAVEZNA SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
(detaljnije)

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I NAČINU SPROVOĐENJA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA

SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI KOJE SPROVODI RZZO U IME I ZA RAČUN ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENO MIŠLJENJE Ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa primenom Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2010. GODINU