NAJNOVIJE VESTI

Ekonomija, statistički podaci, poslovne informacije, nova izdanja…

1 3 4 5 6 7 24

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
 • Mogućnost zapošljavanja državljana Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Albanije, shodno inicijativi "Otvoreni Balkan"
 • Mogućnost dijagnostikovanja i/ili lečenja oboljenja, stanja ili povreda u inostranstvu, način pokrića troškova i poreski tretman
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja /uređena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji/
Iz najnovijeg broja izdvajamo:
 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
 • Mogućnost zapošljavanja državljana Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Albanije, shodno inicijativi "Otvoreni Balkan"
 • Mogućnost dijagnostikovanja i/ili lečenja oboljenja, stanja ili povreda u inostranstvu, način pokrića troškova i poreski tretman
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja /uređena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji/

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga - problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda - rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine (obrasci PI-PSP I i PI-USP I)
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu - rok za dostavljanje izveštaja za II kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO
Iz najnovijeg broja izdvajamo:
 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga - problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda - rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine (obrasci PI-PSP I i PI-USP I)
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu - rok za dostavljanje izveštaja za II kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO

Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2024.

 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju kapaciteta poslodavaca uključenih u dualno obrazovanje u 2024. godini
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Pravilnik o postupku vansudskog rešavanja spora pred Regulatornim telom za elektronske komunikacije i poštanske usluge (U PRIMENI: od 1. januara 2025. godine)
 • Odluka o naknadama i nagradama sudija porotnika
Detaljnije o poslednjim izmenama »

Stručni tekstovi i video materijali (predavanja)

Detaljnije

NAJNOVIJE INFORMACIJE

ekonomija, statistički podaci, poslovne informacije, nova izdanja…

1 3 4 5 6 7 218

  Arhiva

1 4 5 6 8
15/07/2024
Nastupajući državni praznici (i promena vremena) u Republici Srbiji:

Stručni tekstovi i video materijali (predavanja)

Detaljnije
KNJIGE U IZDANJU CEKOS IN-a  
(pogledajte: Katalog svih knjiga)

990.00  RSD

1,650.00  RSD

770.00  RSD

500 na zalihama

1,430.00  RSD

500 na zalihama

330.00  RSD

500 na zalihama

440.00  RSD

500 na zalihama

1 3 4 5 6 7 9